Category Archives: Bộ trắc nghiệm

10 bài Đục lỗ hay có giải chi tiết

Tiếng Anh Hay giới thiệu bạn trong series Bộ trắc nghiệm theo chuyên đề hay thi có lời giải chi tiết: Bộ tài liệu “10 bài Đục lỗ hay có giải chi tiết” sẽ giúp các bạn ôn tập về chuyên đề Đục lỗ – một dạng bài cố định trong cấu trúc đề thi […]

400 câu Phát âm cơ bản có đáp án

Tiếng Anh Hay giới thiệu bạn trong series Bộ trắc nghiệm theo chuyên đề hay thi có lời giải chi tiết: Bộ tài liệu “400 câu Phát âm cơ bản có đáp án” sẽ giúp các bạn ôn lại tất cả lý thuyết về phần Phát âm – Ngữ âm cơ bản nhất . Bộ […]

Chuyên đề Ngữ âm có đáp án

Tiếng Anh Hay giới thiệu bạn trong series Bộ trắc nghiệm theo chuyên đề hay thi có lời giải chi tiết: Bộ tài liệu “Chuyên đề Ngữ âm có đáp án” sẽ giúp các bạn ôn lại tất cả lý thuyết về chuyên đề Ngữ âm (phần phát âm) thường gặp . Bộ tài liệu […]

50 câu Giao tiếp – Hội thoại có giải chi tiết

Tiếng Anh Hay giới thiệu bạn trong series Bộ trắc nghiệm theo chuyên đề hay thi có lời giải chi tiết: Bộ tài liệu “50 câu Giao tiếp – Hội thoại có giải chi tiết” sẽ giúp các bạn ôn lại tất cả lý thuyết phần Giao tiếp – Hội thoại về nhiều kiến thức […]

15 bài Đọc – hiểu có đáp án chi tiết

Tiếng Anh Hay giới thiệu bạn trong series Bộ trắc nghiệm theo chuyên đề hay thi có lời giải chi tiết: Bộ tài liệu “15 bài Đọc – hiểu có đáp án chi tiết” sẽ giúp các bạn ôn lại tất cả lý thuyết trọng tâm nhất, giới thiệu tới bạn những mẹo hay khi […]

Chuyên đề 100 câu Trái nghĩa có đáp án

Tiếng Anh Hay giới thiệu bạn trong series Bộ trắc nghiệm theo chuyên đề hay thi có lời giải chi tiết: Bộ tài liệu “Chuyên đề 100 câu Trái nghĩa có đáp án” sẽ giúp các bạn ôn lại tất cả lý thuyết về câu Trái nghĩa hay thi . Bộ tài liệu này sẽ […]

Chuyên đề 100 câu Đồng nghĩa có đáp án

Tiếng Anh Hay giới thiệu bạn trong series Bộ trắc nghiệm theo chuyên đề hay thi có lời giải chi tiết: Bộ tài liệu “Chuyên đề 100 câu Đồng nghĩa có đáp án” sẽ giúp các bạn ôn lại tất cả lý thuyết về Câu đồng nghĩa . Bộ tài liệu này sẽ giúp các […]

50 câu Đồng nghĩa – Trái nghĩa có đáp án chi tiết

Tiếng Anh Hay giới thiệu bạn trong series Bộ trắc nghiệm theo chuyên đề hay thi có lời giải chi tiết: Bộ tài liệu “50 câu Đồng nghĩa – Trái nghĩa có đáp án chi tiết” sẽ giúp các bạn ôn lại về chuyên đề Đồng nghĩa – Trái nghĩa hay thi nhất . Bộ […]

50 câu cùng nghĩa cơ bản có đáp án

Tiếng Anh Hay giới thiệu bạn trong series Bộ trắc nghiệm theo chuyên đề hay thi có lời giải chi tiết: Bộ tài liệu “50 câu cùng nghĩa cơ bản có đáp án” sẽ giúp các bạn ôn lại tất cả lý thuyết Câu cùng nghĩa các dạng bài cơ bản . Bộ tài liệu […]