Category Archives: Từ vựng tiếng Anh

100 Danh từ được sử dụng nhiều nhất trong Tiếng Anh

Tienganhhay.vn giới thiệu bạn trong series Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề. Hi vọng series này sẽ giúp các bạn nâng cao từ vựng tiếng Anh. Hôm nay chúng ta sẽ học 100 Danh từ được sử dụng nhiều nhất trong Tiếng Anh nhé ! time /taɪm/ thời gian 2. year /jɪr/ năm 3. […]

100 Từ vựng thông dụng phần 2

Tienganhhay.vn giới thiệu bạn trong series Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề. Hi vọng series này sẽ giúp các bạn nâng cao từ vựng tiếng Anh. Hôm nay chúng ta sẽ học 100 Từ vựng thông dụng phần 2 nhé ! 101 ambition n /æm’biʃn/ hoài bão, khát vọng 102 ambulance n /æmbjuləns/ xe […]

100 Từ vựng thông dụng

Tienganhhay.vn giới thiệu bạn trong series Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề. Hi vọng series này sẽ giúp các bạn nâng cao từ vựng tiếng Anh. Hôm nay chúng ta sẽ học 100 Từ vựng thông dụng nhé ! 1 abandon V /ə’bændən/ từ bỏ, bỏ lại, bỏ rơi 2 abandoned Adj /ə’bændənd/ bị […]

Tổng hợp câu giao tiếp cơ bản

Tienganhhay.vn giới thiệu bạn trong series Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề. Hi vọng series này sẽ giúp các bạn nâng cao từ vựng tiếng Anh. Hôm nay chúng ta sẽ học Tổng hợp câu giao tiếp cơ bản nhé ! Lesson 1 How’s it going? Tình hình thế nào? How are you doing? […]

Từ vựng tiếng Anh về chủ đề nghệ thuật

Tienganhhay.vn giới thiệu bạn trong series Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề. Hi vọng series này sẽ giúp các bạn nâng cao từ vựng tiếng Anh. Hôm nay chúng ta sẽ học Từ vựng tiếng Anh về chủ đề nghệ thuật nhé ! – Abstract – Trừu tượng – Actor: Nam diễn viên – […]

Từ vựng tiếng Anh về chủ đề thể thao

Tienganhhay.vn giới thiệu bạn trong series Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề. Hi vọng series này sẽ giúp các bạn nâng cao từ vựng tiếng Anh. Hôm nay chúng ta sẽ học Từ vựng tiếng Anh về chủ đề thể thao nhé ! – Aerobics: thể dục thẩm mỹ/thể dục nhịp điệu – American […]

Từ vựng tiếng Anh về chủ đề Y tế

Tienganhhay.vn giới thiệu bạn trong series Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề. Hi vọng series này sẽ giúp các bạn nâng cao từ vựng tiếng Anh. Hôm nay chúng ta sẽ học Từ vựng tiếng Anh về chủ đề y tế nhé ! 1 syringe /’sɪrɪndʒ/ ống tiêm 2 thermometer /θəˈmɒm.ɪ.tər/ nhiệt kế 3 […]

Từ vựng phổ biến

Tienganhhay.vn giới thiệu bạn trong series Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề. Hi vọng series này sẽ giúp các bạn nâng cao từ vựng tiếng Anh. Hôm nay chúng ta sẽ học Từ vựng tiếng Anh phổ biến nhé ! – Apply /əˈplaɪ/ Áp dụng – Acid /ˈæsɪd/ A-xít ********* – Bubble ____ /ˈbʌb(ə)l/ […]