Truyện tiếng Anh song ngữ

Tienganhhay.vn giới thiệu bạn trong series Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề. Hi vọng series này sẽ giúp các bạn nâng cao từ vựng tiếng Anh. Hôm nay chúng ta sẽ học Truyện tiếng Anh song ngữ nhé !

  1. BILINGUAL PARROT

A man goes into a pet shop to buy a parrot. There he sees a parrot with a purple string tied to its left leg and a brown string tied to it’s right leg.

He asks the shop keeper the significance of the strings. “Well, this is a highly trained parrot. If you pull the purple string he speaks in French and if you pull the brown string he speaks in German,” replies the owner.

“Really! And what happens if I pull both the strings?” the curious shopper asks.

“I fall off my perch you stupid fool!!” screeches the parrot.

  1. CON VẸT NÓI HAI THỨ TIẾNG

Một người đàn ông đi tiếng hàng những con vật cảnh để mua một con vẹt. Ở đó ông ta thấy

một con vẹt với một dây màu tía buộc vào chân trái của nó và một dây màu nâu buộc vào chân phải của nó.

Ông ta hỏi chủ hàng ý nghĩa của những sợi dây. “À, đây là một con vẹt được huấn luyện công

phu. Nếu ông giật sợi dây màu tía, nó nói tiếng Pháp và nếu ông giật sợi dây màu nâu, nó nói tiếng Đức,” ông chủ trả lời.

“Vậy à! Và cái gì xảy ra nếu tôi giật cả hai sợi giây?” người khách tò mò hỏi.

“Tao ngã khỏi chỗ đậu, thằng ngu!!” con vẹt thét lên.

2.

Khoảng thế kỷ thứ 3 A.D, empire La Mã cần thêm soldier để bảo vệ territory của nó. Emperor Claudius II decree rằng không ai được phép get engaged. Việc youngster coi trọng hôn nhân thì không be to his liking. bishop Valentine disapprove of điều này và openly defy lệnh của emperor và đã marry off nhiều cặp đôi. Hành động này bị coi là treason. Valentine bị imprison và bị sentence với hình phạt behead. Trong thời gian imprisonment của mình,

Valentine quen với con gái của jailor – 1 cô gái totally blind. legend has it that Valentine có thể restore her sight và họ đã be in love with each other.

Trước khi Valentine bị execute, ông đã viết 1 note ngắn cho cô gái – được coi là valentine day’s card đầu tiên. It read: “with love, from your valentine”.

Ngày execution của Valentine là ngày 14-2 và đó là ngày official cho the feast of saint valentine.

  1.  

Khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, đế chế La Mã cần thêm lính để bảo vệ lánh thổ của nó.

Hoàng đế Claudius Nhị Đế ra sắc lệnh rằng không ai được phép kết hôn. Việc thanh niên trẻ coi trọng hôn nhân thì không phải là điều làm hắn hài lòng.

Cha sứ Valentine phản đối điều này và công khai chống đối lệnh của emperor và đã giúp tìm vợ

chồng cho nhiều cặp đôi. Hành động này bị coi là tội phản bội. Valentine bị tống giam và bị tuyên án với hình phạt chặt đầu. Trong thời gian bị cầm tù của mình,

Valentine quen với con gái của cai ngục – 1 cô gái mù cả 2 mắt. Theo truyền thuyết Valentine có thể làm cô sáng mắt trở lại và họ đã yêu nhau.

Trước khi Valentine bị hành hình, ông đã viết 1 bức thư ngắn cho cô gái – được coi là thiệp valentine đầu tiên. Nó ghi: “with love, from your valentine”.

Ngày hành hình của Valentine là ngày 14-2 và đó là ngày chính thức cho ngày thánh lễ Valentine.

3.

A man was telling one of his friends the secret of his contented married life.

“My wife makes all the small decisions,” he explained. “and I make all the big ones, so we never

interfere in each other’s business and never get annoyed with each other. We have no complains and no arguments.

“That sounds reasonable,” answered his friend sympathetically, “And what sort of decisions

does your wife make?”

“Well” answered the man. “she decides what jobs I apply for, what sort of house we live in, what

furniture we have, where we go for your holidays, and things like that.”

His friend was surprised. “Oh!” he said “ And what do you consider important decisions then?”

“Well” answered the man, “ I decide who should be Prime Minister, whether we should increase

our help to poor countries, what we should do about the atom bomb, and things like that.”

  1.  

Một người đàn ông tiết lộ với bạn bí mật cuộc sống vợ chồng thoải mái của mình.

-“Vợ tôi quyết đinh những việc nhỏ, còn tôi quyết định những việc lớn, nên chúng tôi chẳng bao

giờ làm phiền tới công việc của nhau và cũng không bao giờ thấy bực mình về nhau cả. Chúng tôi không hề phàn nàn hay cãi nhau bao giờ.” ông ta tâm sự.

-“Nghe có vẻ được đấy!” người bạn tán thưởng. “Thế vợ anh quyết định những việc gì nào?”

-“ờ thì bà ấy quyết định xem tôi phải xin làm việc gì, chúng tôi sống ở đâu, sẽ mua những đồ

đạc gì, đi nghỉ ở đâu, và đại loại là những việc như thế,” người đàn ông trả lời.

-“Vậy à? Thế thì anh cho những việc gì là quan trọng?” người bạn ngạc nhiên hỏi.

-“Thì tôi quyết định những việc như ai sẽ là thủ tướng, liệu chúng ta có nên tăng cường giúp đỡ

nhưng nước nghèo hay không, chúng ta phải làm gì với vấn đề bom hạt nhân, và những việc đại loại như thế,” người đàn ông trả lời.

4.

The owner of a large factory decided to make a surprise visit and check up on his staff. Walking

though the plant, he noticed a young man leaning lazily against a post.

“Just how much are you being paid a week?” said the owner angrily.

“Three hundred bucks,” replied the young man.

Taking out a fold of bills from his wallet, the owner counted out $300, slapped the money into the boy’s hands, and said “Here’s a week’s pay — now get out and don’t come back!”

Turning to one of the supervisors, he said “How long has that lazy bum been working here anyway?”

“He doesn’t work here,” said the supervisor. “He was just here to deliver a pizza!”

  1.  

Người chủ của 1 nhà máy lớn quyết định làm một chuyến viếng thăm bất ngờ để kiểm tra các nhân viên của mình. Đi quanh nhà xưởng, ông ta để ý 1 tràng chai chẻ đứng tựa vào cột và chẳng làm gì.

“Cậu đang được trả bao nhiêu 1 tuần?” Người chủ hỏi 1 cách giận dữ.

“300 đô-la.” Tràng chai trả lời.

Lấy ra 1 sấp tiền từ ví mình, người chủ đếm đủ 300$, đập số tiền đó vào tay tràng chai. và nói: “Đây là số tiền cho 1 tuần lương — giờ thì đi đi và đừng quay lại nữa!”

Quay lại với 1 quản đốc, ông chủ nói: “Mà gã lười đó làm việc ở đây bao lâu rồi ?”

“Anh ta không làm việc ở đây,” Người quản đốc nói. “Anh ta đến để giao bánh pizza thôi.”

5.

In the Spring Fair, a 4-year-old child who got lost was crying. A security guard came to console him and said:

“If you don’t want to get lost, you should have gripped your mother’s dress”.

The boy cried sniffingly: “But my mother’s skirt was too short for me to grip.”

  1. Trong Hội Chợ Xuân, một cậu bé 4 tuổi bị lạc và đang khóc. Một nhân viên bảo vệ đến an ủi cậu bé và nói:

“Nếu cháu không muốn đi lạc, cháu nên nắm chặt vào áo mẹ chứ.”

Cậu bé kêu lên 1 cách khinh khỉnh: “Nhưng váy mẹ cháu ngắn quá nên cháu không nắm được.”

6.

During a ride in a taxicab, người khách touch the driver on the shoulder và hỏi 1 câu hỏi.

Upon feeling the touch, người tài xế taxi flinch, kêu lên, rồi go into a panic và almost wreck the cab. Cuối cùng người tài xế get control và pull over to the  side of road.  Still shaking, anh ta turn to the passenger và nói: “Xin lỗi, đây là ngày đầu tôi làm tài xế taxicab. For the past 20 years I have driven a hearse.

  1.  

Khi ngồi trên xe taxi, người khách chạm vào vai người tài xế và hỏi 1 câu hỏi.

Khi cảm thấy bị chạm vào người, người tài xế taxi rùng mình, kêu lên, rồi hốt hoảng và tí

nữa đâm xe. Cuối cùng người tài xế lấy lại được bình tĩnh và tấp xe vào lề đường.

Vẫn run rẩy, anh ta quay sang người khách và nói: “Xin lỗi, đây là ngày đầu tôi làm tài xế taxi.

Tôi đã lái xe tang trong suốt 20 năm nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.